Διευκρινίσεις Θεοδωρικάκου σε δημάρχους για προσλήψεις, έκτακτα μέτρα και «Βοήθεια στο Σπίτι»

Σειρά απαντήσεων έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών σε κωδικοποιημένα ερωτήματα των Δήμων, ως προς τη λειτουργία τους σε διάφορους τομείς, στη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω της πανδημίας.

Το σύνολο των θεματικών και των απαντήσεων μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Περιλαμβάνονται θεματικές όπως τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, οι ειδικές άδειες, οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, καθώς και ενότητες όπως:

-Άμεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας των Δήμων.
-Άμεση πρόσληψη διασωστών για πλήρη 24ωρη κάλυψη στον τομέα ΕΚΑΒ.
-Λήψη επιπλέον μέτρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουριστικών περιοχών.
-Πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων αποκλειστικά για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας.
-Ειδική διάταξη για άμεση πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στους ορεινούς Δήμους.
-Θέσπιση επιπλέον θέσεων προσωπικού στο πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι”.
Τέλος, τι προβλέπεται για την διενέργεια των ήδη προγραμματισμένων εμποροπανηγύρεων και τη λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλους τους Δήμους της χώρας;

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Ερωτήματα:

Πώς εφαρμόζεται ορθά η “Ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών; π.χ. Στην περίπτωση ειδικοτήτων όπως μάγειρας, βρεφονηπιοκόμος, βοηθός βρεφονηπιοκόμος, Ψυχολόγος, που εργαζόντουσαν στους παιδικούς σταθμούς ή στα ΚΔΑΠ που ανέστειλαν την λειτουργία τους μπορούν να εργαστούν σε άλλη υπηρεσία του Δήμου; (π.χ. βρεφονηπιοκόμος μπορεί να εργαστεί ως Διοικητική υπάλληλος;)
Ποιά καθήκοντα θεωρούνται συναφή που θα μπορούσαν να τους ανατεθούν;

Επί των ερωτημάτων 1 και 2, σχετικά με τη συνάφεια των καθηκόντων και τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι ειδικότητες όπως π.χ. μάγειροι και ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες των ΟΤΑ που παραμένουν ανοικτές και απασχολούν προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων. Π.χ. οι ψυχολόγοι μπορούν να απασχοληθούν στο πλαίσιο των Κέντρων Κοινότητας ή και του Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ οι μάγειρες για την παρασκευή γευμάτων τα οποία διανέμονται κατ’ οίκον σε δικαιούχους σίτισης.

Εάν το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν παράσχει τις υπηρεσίες του σε άλλες δομές του Δήμου, θα πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ ή από τον Δήμο;

Επί του ερωτήματος 3, επισημαίνεται ότι το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών που απασχολείται μέσω ΕΣΠΑ προφανώς θα συνεχίσει να πληρώνεται από τους πόρους του ΕΣΠΑ, καθότι η σύμβαση παραμένει ενεργή και η μη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών μπορούν να καθαρίζουν εξωτερικούς χώρους;

Επί του ερωτήματος 4, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών ανήκουν στον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ καθαριστών που είναι σαφώς διακριτή από τον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας. Ως εκ τούτου θα καθαρίζουν μόνο δημοτικά κτίρια και όχι εξωτερικούς χώρους. Άλλωστε, είναι διαφορετική και η προέλευση των πιστώσεων.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Σχολικών μονάδων α’ και β’ εκπαίδευσης με σύμβαση μίσθωσης έργου έχουν προσληφθεί για το συγκεκριμένο έργο και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι αυτοί εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π.;

Επί του ερωτήματος 5, σας γνωρίζουμε ότι οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ. Για το θέμα της απασχόλησής τους, επίκειται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα.

Tηλεδιασκέψεις

Δωρεάν σύστημα τηλεδιάσκεψης για την συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών τους, παρέχει σ΄ όλους τους δήμους της χώρας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Πασπαστεργίου, απέστειλε σχετική επιστολή προς όλους τους δημάρχους, με την οποία τους ενημερώνει για τη δυνατότητα αυτή.

Προστασία αστέγων

Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του
κορονοϊού, ζητάει από τους Δήμους με επιστολή του (διαβάστε το πλήρες κείμενο) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.