Προσλήψεις 20 ατόμων στον δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του τομέα Καθαριότητας συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, διάρκειας μέχρι τρείς (3) μήνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14.03.2020 τεύχος Α’)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 και την υπ΄αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών , ως εξής:

Δεκαέξι (16) Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ)
Τέσσερις (4) Οδηγοί Κατηγορίας Γ’ (ΔΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος Μολάων (Γραφείο Πρωτοκόλλου) στους Μολάους. Πληροφορίες κα. Π. Κολλιάκου (τηλ. 2732360524). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31/7/2020.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ