Δε. Οκτ 2nd, 2023

EETAA: Μελέτη για την κατασκευή έργου υψίστης σημασίας στο νησί της Κέας

Η μελέτη που αφορά στην κατασκευή έργου, υψίστης προτεραιότητας και σημασίας, στο νησί της Κέας, παραδόθηκε την Τρίτη (1/11), στη Δήμαρχο Ειρήνη Βελισσαροπούλου, από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) Δημήτρη Μαραβέλια και Σπύρο Σπυρίδων αντίστοιχα και την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας Παναγιώτα Παναγιωτάκου.

Ο Δήμος Κέας, έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου σε συνδυασμό με την επιλογή του για αξιοποίηση του ιστορικού αρχιτεκτονικού δυναμικού της περιοχής, θεώρησε αναγκαία την ανακαίνιση και την επαναχρησιμοποίηση του ιστορικού κτηρίου Ρεδιαδείου στον οικισμό της Ιουλίδας Κέας, για την ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν, η επικαιροποίηση και η συμπλήρωση παλαιότερης μελέτης για την επισκευή του Ρεδιαδείου κτηρίου με σκοπό, την ολοκλήρωση των κτηριακών επεμβάσεων, προκειμένου να επιτευχθεί η δομική του αποκατάσταση και η λειτουργική του προσαρμογή, παράλληλα με την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών του εγκαταστάσεων, για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών με σύγχρονες προδιαγραφές.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι, το συγκεκριμένο κτήριο έχει χαρακτηριστεί και ως μνημείο, καθότι παρουσιάζει αρχιτεκτονικό, μορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Η χρηματοδότηση των μελετών του έργου εξασφαλίστηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η εκπόνηση της πλήρους μελέτης έγινε με την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ, η οποία, µέσω Προγραµµατικής Σύμβασης ανέλαβε το ρόλο της Αναθέτουσας Αρχής.

Θα ακολουθήσουν όλες εκείνες οι αναγκαίες ενέργειες από τον Δήμο Κέας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτού του τόσο σημαντικού για την περιοχή έργου.