Αντιπλημμυρικά ύψους 64 εκατ. στη Δυτική Ελλάδα – Φαρμάκης: Eπιλέγουμε να δουλεύουμε σκληρά και να μην κάνουμε πολιτική στις λάσπες

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 64 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 501) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2020-2021, ενώ την ίδια περίοδο υπογράφτηκαν συμβάσεις αξίας 35,5 εκ ευρώ για έργα που ήδη εκτελούνται. Και επιπλέον, δρομολογήθηκαν ενέργειες για την ένταξη μελετών ύψους 9 εκατ. ευρώ για τον σχεδιασμό και την ωρίμανση της «νέας γενιάς» αντιπλημμυρικών έργων σε κρίσιμα υδατορέματα της Δυτικής Ελλάδας (ΣΑΜΠ 001 και ΣΑΜΠ 901).

Αυτά τα στοιχεία, μεταξύ άλλων, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης, στη διάρκεια της ενημέρωσης που παρείχε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας κατά τη συνεδρίαση του Σώματος, σχετικά με για τις ζημιές που υπέστησαν οι Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας από τις θεομηνίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και τις δράσεις της Περιφέρειας, τόσο πριν όσο και μετά τις θεομηνίες.

Το θέμα ήρθε προ ημερήσιας διάταξης, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη, προκειμένου το Περιφερειακό Συμβούλιο να έχει πλήρη «εικόνα» της έκτασης των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά και των ενεργειών της Περιφερειακής Αρχής.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, η σημαντική διαφορά όσων έγιναν από την παρούσα Περιφερειακή Αρχή σε επίπεδο αντιπλημμυρικών δράσεων, προ των θεομηνιών, σε σχέση με όσα είχαν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

«Τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν μόλις είχαμε ξεκινήσει τη δική μας θητεία, μπροστά στον επερχόμενο τότε χειμώνα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες αλλεπάλληλες συσκέψεις με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες αναφορικά με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό μας, τις εν εξελίξει εργολαβίες συντήρησης αντιπλημμυρικών και τις εν εξελίξει μελέτες για νέα αντιπλημμυρικά έργα. Τα στοιχεία που λάβαμε δεν ήσαν ενθαρρυντικά. Από το 2015 έως και το 2018, τα έργα συντήρησης αντιπλημμυρικών ανέρχονταν σε 28 εκατ. ευρώ και καμία εργολαβία δεν ήταν σε εξέλιξη το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2019» ανέφερε ο κ. Φαρμάκης, προσθέτοντας επίσης ότι η Περιφέρεια δεν είχε, ούτε κάποιο σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών πριν και μετά από κάποια φυσική καταστροφή, ούτε κάποιο έγγραφο που να αποστέλλεται προς την εκάστοτε κυβέρνηση για τη διαχείριση κάποιας κρίσης, αλλά ούτε και άλλου είδους έγγραφα που να εκφράζουν άποψη – ή ακόμα και αντίρρηση – ως προς τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό και τις ευθύνες που εκχωρήθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση προς την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ή τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελούνταν στο πλαίσιο μεγάλων έργων της περιοχής, όπως η Ολυμπία Οδός, ο νέος σιδηρόδρομος, η Ιονία Οδός, κλπ.

«Θα το πω πολύ απλά, λοιπόν. Και με το χέρι στην καρδιά: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βάδιζε στα τυφλά. Με το «όσα φέρει ο καιρός». Δεν θα κρίνω εγώ εάν αυτό ήταν μία πολιτική επιλογή ή απλά, μία μεγάλη αδυναμία. Εμείς πάντως, δεν θα μπορούσαμε να δούμε την αδυναμία και να μην την διορθώσουμε» σημείωσε ο Περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι μέσα από τη δουλειά και τη συνεργασία με τα στελέχη της Περιφέρειας, διαμορφώθηκε ένα σχέδιο τριών φάσεων για την αντιμετώπιση κάθε κρίσης.