Θεσσαλονίκη: 25 προσλήψεις στον δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης

Με 25 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους».

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

ADVERTISING

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.