Κυ. Μάι 26th, 2024

Ψήφισμα – καταγγελία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για την δράση και τις πρακτικές του ΠΑΚΟΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της ΚΕΔΕ, δηλώσεων Δημάρχων και σχετικών δημοσιευμάτων, σχετικά με τις ανυπόστατες καταγγελίες του ΠΑΚΟΕ για δήθεν επικίνδυνες για κολύμβηση παραλίες στη χώρα ενέκρινε την έκδοση ψηφίσματος ως κάτωθι:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ, ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ, καθόσον το ΠΑΚΟΕ χωρίς ουσιαστική διαπίστευση και πιστοποίηση από τα αρμόδια σύμφωνα με τη νομοθεσία όργανα και χωρίς την εγκεκριμένη και έγκυρη μεθοδολογία:

➢ προβαίνει σε δημόσιες ανακοινώσεις περί επικίνδυνων υδάτων δημιουργώντας δυσμενείς εντυπώσεις στην κοινή γνώμη χωρίς να έχει ούτε αρμοδιότητα, ούτε εγκυρότητα,
➢ προβαίνει σε δειγματοληψίες μετά από βροχοπτώσεις κατά παράβαση της πάγιας πρακτικής και μεθοδολογίας,
➢ ενεργεί «ελέγχους» κατά παραγγελία διαφόρων φυσικών προσώπων ή ομάδων,
➢ ζητά συνεργασίες με οικονομικά ανταλλάγματα από ΟΤΑ και εφόσον δεν τις επιτυγχάνει ξεκινά «δειγματοληψίες» και «ελέγχους» με πάντα αρνητικά αποτελέσματα,
➢ εκδίδει αντιφατικές μετρήσεις στις ίδιες περιοχές. Ο μόνος αρμόδιος να ελέγξει την ποιότητα των υδάτων είναι η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα εντεταλμένα από αυτήν πιστοποιημένα όργανα, αλλά και άλλοι κρατικοί πιστοποιημένοι φορείς μεγάλου επιστημονικού κύρους.

Η πλήρης διαλεύκανση των συνθηκών λειτουργίας τέτοιων ελλιπώς πιστοποιημένων φορέων που καταπιάνονται με θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία, και εν προκειμένω στην ποιότητα και καταλληλότητα των πόσιμων υδάτων, αλλά και των θαλάσσιων υδάτων των παραλιών των Δήμων μας, αποτελεί απαράβατη υποχρέωση των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας ώστε και η κοινή γνώμη να ενημερωθεί για το τι πραγματικά έχει συμβεί, ποια είναι η κείμενη νομοθεσία, ποιες είναι οι εκ του νόμου προϋποθέσεις δειγματοληψίας ύδατος, ποιοι είναι οι αρμόδιοι εκ του νόμου φορείς που πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες, και να εξαλειφθούν οι σκιές που αποτελούν στίγμα για την υγεία και καθημερινή ζωή όχι μόνο των δημοτών μας, αλλά και των επισκεπτών των ακτών μας.

Ζητά την ανάληψη περαιτέρω νομοθετικών πρωτοβουλιών από την Κυβέρνηση που θα θωρακίζουν θεσμικά την Ελληνική Πολιτεία και τους κατοίκους αυτής της χώρας προκειμένου να τηρείται απαρέγκλιτα η νομοθεσία σχετικά με το ποιος έχει εν τέλει την αποκλειστική αρμοδιότητα της παρακολούθησης ποιότητας των υδάτων και να επιβάλλονται οι απαραίτητες κυρώσεις σε μη πιστοποιημένους ή ελλιπώς πιστοποιημένους φορείς.