Ο Γρηγόρης Παπαθανάσης Γενικός Γραμματέας του δήμου Αγράφων – Ορίστηκαν νέοι αντιδήμαρχοι

Νέοι Αντιδήμαρχοι στα Άγραφα μετά από απόφαση του δημάρχου Αλέξη Καρδαμπίκη.

Πρόκειται για τους Παναγιώτη Γκορόγια, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρέσιων και Νταβαρίνο Σεραφείμ ο οποίος ορίστηκε αντιδήμαρχος Απεραντίων.

Σημειώνεται ότι ο μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος Οικονομικών Γρηγόρης Παπαθανάσης, απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αποφασίστηκε πλέον να εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αγράφων όπου ανέλαβε τα καθήκοντά του από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 39/3345/04-06-2020 απόφαση Δημάρχου αποφασίζονται τα παρακάτω:

«Αντικαθίσταται ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου από τον δημοτικό σύμβουλο Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με θητεία για
το χρονικό διάστημα από 4/6/2020 έως 31/8/2020 μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
· Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας
· Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
· Γραφείο Ταμείου
· Γραφείο Μισθοδοσίας
· Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
· Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ
· Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου
· Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
· Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών
Ορίζεται Αντιδήμαρχος ο Νταβαρίνος Σεραφείμ του Θεοφάνη και του ανατίθονται οι αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων, με θητεία για το χρονικό διάστημα από 4/6/2020 έως 31/8/2020, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
· Το συντονισμό της δημιουργίας ομάδων παραγωγών
· Το συντονισμό για την ανάδειξη και αξιοποίηση μονοπατιών
· Το συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες
· Εξυπηρέτηση του πολίτη
· Η τέλεση πολιτικών γάμων»