Θεσσαλονίκη: 19 αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικοί φορείς συνυπογράφουν το Σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ

Την ακλόνητή τους υποστήριξη στο Σχέδιο Ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με τη μορφή που έχει ήδη λάβει μετά και την εξαντλητική και πολυετή συστηματική μελέτη του, εκφράζουν με κοινή τους δήλωση 19 αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματικοί φορείς της βόρειας Ελλάδας, σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Στην κοινή τους δήλωση, οι φορείς σημειώνουν ότι η Θεσσαλονίκη έχει κάθε δικαίωμα να οραματίζεται έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, αλλά «για την προώθηση και υλοποίηση του οράματος απαιτούνται πράξεις, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με μακρόπνοο χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα θεμελιωμένες σε πραγματικά δεδομένα και με την αίσθηση του εφικτού».

Υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ανάπλαση της ΔΕΘ για την πορεία της πόλης, στην κοινή τους δήλωση οι φορείς σημειώνουν ότι βάσει της σύνταξης του σχεδίου διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αειφορία. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου σε μία έκταση που καταλαμβάνει το 50% περίπου του σημερινού οικοπέδου της ΔΕΘ. Το σχέδιο αφορά σε κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης για περισσότερα από 2000 αυτοκίνητα, ενώ επιδιώκεται τα κτίρια που θα ανεγερθούν για την κάλυψη των εκθεσιακών αναγκών, να ικανοποιούν σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικών κατασκευών ώστε να ελαχιστοποιείται το οικολογικό αποτύπωμα.

Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ, στην κοινή τους ανακοίνωση, οι 19 φορείς σημειώνουν ότι το έργο μελετάται ήδη από το 2012 και αποτυπώνεται στο απαραίτητο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που θα λάβει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος. Υπενθυμίζουν ότι το σχέδιο τέθηκε σε διαβούλευση εντός του 2019 και στην τελική του μορφή έχει ενσωματώσει σημαντικές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής, ενώ τυγχάνει της αποδοχής τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής κυβέρνησης.

«Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Οι φορείς που συνυπογράφουν την κοινή δήλωση παρακολουθούν με έντονο και αμείωτο ενδιαφέρον την πορεία του και δηλώνουν κατηγορηματικά την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Σχέδιο Ανάπλασης, με τη μορφή που αυτό έχει λάβει με την εξαντλητική και συστηματική μελέτη του», τονίζεται στη σημερινή ανακοίνωση.

Την κοινή δήλωση συνυπογράφουν οι εξής φορείς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δήμοι Θεσσαλονίκης και Πυλαίας – Χορτιάτη, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Τεχνικό Επιμελητήριο/τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Οικονομικό Επιμελητήριο (Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας), Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και Εξαγωγέων Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Β. Ελλάδας και ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ.

H κοινή δήλωση των φορέων έχει ως εξής:

“Η Θεσσαλονίκη έχει κάθε δικαίωμα να οραματίζεται έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Όμως, για την προώθηση και υλοποίηση του οράματος απαιτούνται πράξεις, δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις με μακρόπνοο χαρακτήρα, αλλά και ταυτόχρονα θεμελιωμένες σε πραγματικά δεδομένα και με την αίσθηση του εφικτού.

Η ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης συνιστά ένα κρίσιμο για την πορεία της πόλης εγχείρημα, που έχει μελετηθεί εξαντλητικά και συστηματικά, σύμφωνα με όλους τους αποδεκτούς κανόνες που διέπουν τις οικονομικές μελέτες. Κατά την σύνταξη του σχεδίου, έχουν ληφθεί υπόψη επαρκώς και άλλες σημαντικές για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης παράμετροι, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η αειφορία. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη ενός Μητροπολιτικού Πάρκου σε μία έκταση που καταλαμβάνει το 50% περίπου του σημερινού οικοπέδου της ΔΕΘ. Επίσης, θα κατασκευαστούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης για 2.000 και πλέον αυτοκίνητα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του οξύτατου κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης μας. Επιπλέον, επιδιώκεται τα κτίρια που θα ανεγερθούν, για την κάλυψη των εκθεσιακών αναγκών, να ικανοποιούν σύγχρονα πρότυπα βιοκλιματικών κατασκευών έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το οικολογικό αποτύπωμα.

Το έργο μελετάται σε όλα τα απαραίτητα στάδια του, ήδη από το 2012 και αποτυπώνεται στο απαραίτητο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που θα λάβει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος. Για την σύνταξη του έχουν εργαστεί ομάδες ειδικών επιστημόνων που διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία. Το Σχέδιο τέθηκε, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, σε διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο ως τον Μάιο του 2019 και έχει ενσωματώσει, στην τελική του μορφή, σημαντικές παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια αυτής. Τυγχάνει, επίσης, της ολόθερμης υποστήριξης τόσο της προηγούμενης όσο και της σημερινής Κυβέρνησης, αναδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις αρετές της τεκμηρίωσης και της ευρύτερης συναίνεσης.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός που διεξάγεται από Διεθνή Επιτροπή αποτελούμενη από καταξιωμένους αρχιτέκτονες και ειδικούς επιστήμονες, υπό την αδιάβλητη επίβλεψη της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Ο διαγωνισμός αυτός προσέλκυσε το ενδιαφέρον ενός εντυπωσιακά μεγάλου αριθμού αρχιτεκτονικών γραφείων και προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Η υλοποίηση του σχεδιασμού για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε καλό δρόμο. Οι κάτωθι φορείς παρακολουθούν με έντονο και αμείωτο ενδιαφέρον την πορεία του και δηλώνουν κατηγορηματικά την ακλόνητη υποστήριξή τους στο Σχέδιο Ανάπλασης, με τη μορφή που αυτό έχει λάβει με την εξαντλητική και συστηματική μελέτη του.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Επιμελητήριο Ημαθίας

Επιμελητήριο Κιλκίς

Επιμελητήριο Πέλλας

Επιμελητήριο Πιερίας

Επιμελητήριο Χαλκιδικής

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος

ΣΕΒΕ – Σύνδεσμος Εξαγωγέων

Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Βορείου Ελλάδος

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ

Οικονομικό Επιμελητήριο (Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας)».