ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Δήμος Αλίμου: Τρία απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων και καφέ κάδοι ειδικής ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής

Με την παράδοση στον Δήμο Αλίμου, 3 απορριμματοφόρων συλλογής στερεών αποβλήτων και καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης, συνεχίζεται απρόσκοπτα ο