Έρχονται 15.836 προσλήψεις στο Δημόσιο το 2022 – Πως θα γίνει η κατανομή

Την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης με προσλήψεις σε κρίσιμους, νευραλγικούς τομείς σχεδιάζει η κυβέρνηση, με τρόπο τέτοιο ώστε να διατηρηθεί στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα η συνολική στελέχωση του κράτους και να μην αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.

Σήμερα το πρωί, στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, παρουσιάζει τον προγραμματισμό για το ανθρώπινο δυναμικό του 2022, ώστε να πάρει το «πράσινο φως» και να προχωρήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες, δηλαδή οι προκηρύξεις των θέσεων, οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ κ.λπ.

Η συνολική δυνατότητα προσλήψεων για τα έτη 2021 – 2022 έχει διαμορφωθεί στις 45.425 θέσεις, εκ των οποίων οι 5.939 καλύφθηκαν εντός του 2021 (μέχρι δηλαδή και τον Αύγουστο), ενώ προς υλοποίηση βρίσκονται 21.074 εγκεκριμένες προσλήψεις. Για το 2022 δημιουργείται χώρος για 18.412 θέσεις.

Οι προτεινόμενες προσλήψεις και δεσμεύσεις θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, 15.836.

Αυτή τη στιγμή, το σύνολο των μόνιμων υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) στο Δημόσιο (εκτός των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου) είναι 570.152. Στα ΝΠΙΔ, οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι συνολικά 32.234. Επομένως, αθροιστικά, στο Δημόσιο απασχολούνται σήμερα με σχέση μόνιμης εργασίας λίγο περισσότεροι από 600.000 υπάλληλοι.

Οι αποχωρήσεις από το Δημόσιο (συνταξιοδοτήσεις, παραιτήσεις κ.λπ.) τους πρώτους οκτώ μήνες της φετινής χρονιάς είναι περίπου 12.000.

Καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ξεπεράσει τις 15.000, ανοίγει ο δρόμος για τις προσλήψεις της επόμενης χρονιάς με πλήρη σεβασμό στον κανόνα 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου για κάθε έναν μόνιμο υπάλληλο που αποχωρεί.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ωστόσο, υπάρχει μια καινοτομία, που δεν έχει γίνει ξανά στα χρονικά της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Για πρώτη φορά, δηλαδή, θα συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ). Το ανώτατο σύνολο εγκρίσεων για το 2022 (αριθμός θέσεων) αναμένεται να διαμορφωθεί στις 25.344, το οποίο θα κατανεμηθεί στα υπουργεία σε συνέχεια των αιτημάτων τους για το εποχικό προσωπικό και της χαρτογράφησης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της καταγραφής των εγκρίσεων των φορέων τα έτη 2018 – 2020 στο πλαίσιο της υπο-ομάδας, η οποία λειτουργεί υπό την Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα.

Η όλη αυτή σύνθετη εργασία έγινε και υπό το «διακριτικό» βλέμμα της Κομισιόν, που είχε θέσει ως ένα από τα προαπαιτούμενα της μεταμνημονιακής αξιολόγησης το να μπει μια τάξη και οργάνωση στον τρόπο που το στενό και ευρύτερο Δημόσιο προσλαμβάνει συμβασιούχους και λοιπό έκτακτο προσωπικό.

Κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ψηφίστηκε εξάλλου νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ότι για το έτος 2022 ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του έκτακτου προσωπικού περιορίζεται κατά ποσοστό 10% σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020.

Διαδικασία έγκρισης
Εν κατακλείδι, με τον νόμο για το λεγόμενο επιτελικό κράτος (Ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η διαδικασία έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων στον δημόσιο τομέα από το Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο έγκρισης του ενοποιημένου προγράμματος κυβερνητικής πολιτικής.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει για πρώτη φορά τόσο τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού όσο και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2022.

Ξεκάθαρο προβάδισμα

Σύμφωνα μάλιστα με ασφαλείς πληροφορίες, ο προγραμματισμός που θα εγκριθεί στη συνεδρίαση αυτή δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα στην ουσιαστική, ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, καθώς η πλειονότητα αφορά την πρόσληψη υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.