Προκήρυξη για προσλήψεις 50 ατόμων στον δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη 50 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκεια σύμβασης έως και 8 μήνες.

Αναλυτικά η προκήρυξη και οι θέσεις που ζητούνται:

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά από αύριο, Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, και διαρκούν έως και τη Δευτέρα, 08 Φεβρουαρίου 2021.

Οι θέσεις εργασίας

Για τη στελέχωση των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου και με διάρκεια σύμβασης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και έως 31 Ιουλίου 2021:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (17 θέσεις)
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (8 θέσεις)
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ (5 θέσεις)
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΣΤΡΙΩΝ (3 θέσεις)

Για την Διεύθυνση Οδοποιίας – Αποχέτευσης με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ (3 θέσεις)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (1 θέση)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ (3 θέσεις)
Για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μήνες:

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ (2 θέσεις)
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ (3 θέσεις)
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ (3 θέσεις)

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη του Δήμου Πειραιά