Περιφέρεια Κρήτης: 30 νέες θέσεις εργασίας – Δείτε την προκήρυξη

Με 30 υπαλλήλους ενισχύεται η Περιφέρεια Κρήτης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, έως τις 29 Ιανουαρίου 2021.

Πρόκειται για 8μηνη σύμβαση εργασίας, ενώ δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Αναλυτικά οι ειδικότητες:

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (3 θέσεις)
ΠΕ Διοικητικού (1 θέση)
ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (1 θέση)
ΠΕ Γεωλόγων (1 θέση)
ΠΕ Γεωπόνων (5 θέσεις)
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών (2 θέσεις)
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση)
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 θέση)
ΤΕ Πληροφορικής (1 θέση)
ΤΕ Δομικών Έργων (1 θέση)
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (1 θέση)
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (3 θέση)
ΔΕ Οδηγών (1 θέση)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Φορτωτής –Εκσκαφέας-JCB) (1 θέση)
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (Γκρεϊντερ) (1θέση)
ΥΕ Εργατών (3 θέσεις)

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ