Προσλήψεις 80 ατόμων στον δήμο Κηφισιάς

Ο Δήμος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ογδόντα ( 80 ) ατόμων, για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2020, που θα διεξαχθεί από 6/7/2020 έως και 31/7/2020 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στο mail της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς : [email protected] .gr ή σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή τους με mail να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην είσοδο του γραφείου στην οδό: (Διονύσου 73 & Γορτυνίας, Κηφισιά) εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 26/6/2020 έως & 30/6/2020 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00).