Δήμος Παλαιού Φαλήρου: Πρόσληψη 12 ατόμων Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού

Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα» της
Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2019– 2020» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ