Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Σικυωνίων

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2019-2020, στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», που εδρεύει στο Κιάτο του Δήμου Σικυωνίων.

Ειδικότητες: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΟΥ