Σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για θέματα ενέργειας

Ενεργειακά ζητήματα απασχόλησαν τη συνάντηση που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε στην Τρίπολη, με τη συμμετοχή και του προέδρου Ενεργειακής Κοινότητας της Περιφέρειας Γιώργου Οικονόμου.

Στην εν λόγω συνάντηση, στην οποία πήραν μέρος επίσης, μεταξύ άλλων, στελέχη από τους ΑΟΤΑ “Μοριάς” Α.Ε. και “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας” Α.Ε. και ειδικοί συνεργάτες της Περιφέρεια, εξετάστηκε η δυνατότητα συνέχισης της χρήσης των φορτιστών οχημάτων που έχει εγκαταστήσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και επέκταση του δικτύου τους.

Οπως έγινε γνωστό, η όποια εξέλιξη σχετικά με την χρήση των φορτιστών θα αποτελέσει προϊόν των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών.