Ρέθυμνο: Έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ στον δήμο Αμαρίου για τις ζημιές από τις πλημμύρες

Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ, στο δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και αφορά σε παρεμβάσεις αποκατάστασης και βελτιώσεων για ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019.

Πρόκειται για την αποκατάσταση της βατότητας της δημοτικής οδού Πλατάνια – Φουρφουράς Δημοτικής Οδοποιίας δήμου Αμαρίου στο τμήμα από τον οικισμό Πλατάνια έως την Επ. Οδό 13 (Φουρφουρά). Το έργο περιλαμβάνει γενικές εκσκαφές σχεδόν καθ’ όλο το μήκος της οδού, για την επαναδιαμόρφωση κατάλληλου πρανούς στο ανάντη τμήμα του οδοστρώματος, καθαρισμό υφιστάμενων τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευή νέων, κατασκευή τεχνικού έργου – θολωτού οχετού απορροής όμβριων υδάτων και κατασκευή οπλισμένου επιχώματος, προς αποφυγή κυκλοφορίας θέσης επικίνδυνου σημείου της υφιστάμενης οδού εξαιτίας πολύ μεγάλης καμπυλότητας και μάλιστα μεταβαλλόμενης, σε συνδυασμό στενότητας, μεγάλης διαμήκης κλίσης οδού και ολίσθησης ανάντη πρανών. Παράλληλα, μεταξύ άλλων θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής λιθοδομών για την αντιστήριξη πρανών, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πλαστικών οριοδείκτων οδού, διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή, καθώς και κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος και τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα σημεία.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, δήλωσε πως πρόκειται για μια σειρά σημαντικών και αναγκαίων παρεμβάσεων στη δημοτική οδό Πλατάνια – Φουρφουράς, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα. «Συνεχίζουμε μεθοδικά, υλοποιώντας ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, βελτιώνοντας το δημοτικό οδικό μας δίκτυο, πάντοτε με γνώμονα τις ανάγκες των δημοτών μας» επισήμανε ο κ. Μουρτζανός.