Ολοκληρώθηκε η Γενική Συνέλευση του ΕΔΣΝΑ: Η νέα εκτελεστική επιτροπή

Ολοκληρώθηκε η Γενική συνέλευση και εκλογή μελών εκτελεστικής επιτροπής στον ΕΔΣΝΑ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Εκλέχθηκαν από τον Α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι εξής:

Νίκος Χιωτακης 41

Χρήστος Παππούς 39

Δημήτρης Μπουραϊμης 35

Ευάγγελος Μπουρνους 34

Και από Β βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι:

Γιάννης Σμέρος 35

Ελευθέριος Κοσμοπουλος 34

Πρόεδρος της επιτροπή είναι ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης

Ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) συστάθηκε με την με αρ.52546/16-12-2011 απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 Καλλικράτης περί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων, η λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, η κατασκευή μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και η αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ) εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής