Δήμος Μυκόνου: «Ο ρυπαίνων πληρώνει» – Ανακοίνωση για το νέο κανονισμό καθαριότητας

Με την υπ. αρ. 27/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά από σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και της Οικονομικής επιτροπής, εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου.
Πρόκειται για έναν σύγχρονο κανονισμό, με κύρια στόχευση την αποτροπή της ρύπανσης και της περαιτέρω υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος.
 «Ο ρυπαίνων πληρώνει» είναι η βασική αρχή του νέου Κανονισμού τηρώντας την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, που δίνει έμφαση στην ευθύνη εκείνου που παράγει απόβλητα.
Μετά την απαραίτητη έγκριση  και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ξεκινά η εφαρμογή του.
Σημειώνεται ότι αρμόδια όργανα για την εφαρμογή του Κανονισμού και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης Κανονισμού Καθαριότητας, που συγκροτήθηκε με την υπ‘ αριθμό 22/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η διεύθυνση καθαριότητας εργάζεται ανελλιπώς για να προσφέρει τις υπηρεσίες της, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες ή και τις απρόβλεπτες συνθήκες που διαμορφώνονται ενίοτε.
Καθοριστικός όμως παράγοντας στην διατήρηση της καθαριότητας του νησιού, είναι οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοί του, αφού αυτοί είναι (α) οι παραγωγοί των αποβλήτων και (β) οι άμεσοι αποδέκτες των συνεπειών της  ρύπανσης.
Οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι, οφείλουν να διαχειρίζονται τα απόβλητα και να συνδράμουν, στην εξασφάλιση ενός καθαρού, βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος και ειδικότερα ενόψει της τουριστικής περιόδου.
Ενδεικτικά, τα πρόστιμα που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό είναι τα ακόλουθα:
 • Ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων: 1.000 Ευρώ.
 • Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων:000 Ευρώ.
 • Ρίψη – εναπόθεση μπαζών σε μη αδειοδοτημένους χώρους-μονάδες: 5.000 Ευρώ.
 • Ρίψη μπαζών σε κάδους απορριμμάτων 1.000 Ευρώ και επιπλέον το κόστος αντικατάστασης του κάδου σε περίπτωση φθοράς.
 • Η μη διατήρηση ιδιοκτησιών από τους ιδιοκτήτες ή νομείς, ελεύθερων από απορρίμματα: 2.000 Ευρώ.
 • Ρίψη στο δίκτυο αποχέτευσης και απορροής ομβρίων μαγειρικών ελαιών και λιπών από καταστήματα εστίασης και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος: 2000 Ευρώ
 • Ρίψη απορριμμάτων συσκευασίας και ανακυκλώσιμα απορρίμματα, (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λπ..), χωρίς ελαχιστοποίηση του όγκου τους δια πιέσεως ή περιδέσεως: 500 Eυρώ.
 • Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων και λοιπών δημοσίων κτιρίων: 300 Ευρώ
 • Ρύπανση ή καταστροφή στοιχείων αστικού εξοπλισμού: 200 Ευρώ
 • Μη τήρηση της καθαριότητας από καταστηματάρχες στους οποίους χορηγείται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου: 300 Ευρώ
 • Ρίψη απορριμμάτων συσκευασίας και ανακυκλώσιμα απορρίμματα, (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.λπ..), χωρίς ελαχιστοποιήση του όγκου τους δια πιέσεως ή περιδέσεως: 500 Ευρώ.
Παρακαλούμε τους πολίτες για αναφορές, καταγγελίες και αποστολή σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]