Δύο σύγχρονα απορριμματοφόρα και 150 κάδους παρέλαβε ο δήμος Νέας Σμύρνης

Δυο απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας και 150 εσωτερικούς καφέ κάδους συλλογής βιοαποβλήτων παρέλαβε από τον ΕΔΣΝΑ, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργου Πατούλη, του δημάρχου Νέας Σμύρνης Σταύρου Τζουλάκη, της αντιπεριφερειάρχη Δήμητρας Νάνου και του προέδρου του ΕΔΣΝΑ Βασίλη Κόκκαλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Νέας Σμύρνης αποτελεί ένα από τα παραδείγματα λειτουργίας και δράσεων στον τομέα της Καθαριότητας.
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Κρικρής, ο οποίος φαίνεται να έχει απτά αποτελέσματα κατά την θητεία του στον τομέα της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης, δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε να έχουμε προτεραιότητα την ανακύκλωση και την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Μόνο με συνεργασία Δήμου και πολιτών μπορούμε να πετύχουμε αλλαγή νοοτροπίας στον διαχωρισμό των αποβλήτων».