Στη μάχη της πανδημίας η δημοτική αστυνομία – Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο

Tης Κέλλυς Κοντογεώργη

Την άσκηση αρμοδιοτήτων δημοτικής αστυνομίας σε δήμους στους οποίους αυτή δεν υφίσταται ή έχει ανεπαρκή στελέχωση προβλέπει διάταξη, που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του covid19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Στο πολυνομοσχέδιο έχουν ενταχθεί σειρά από ρυθμίσεις και του Υπ. Εσωτερικών όπου προβλέπεται μεταξύ άλλων «η επιστράτευση» υπαλλήλων των Δήμων σε ρόλους αστυνομίας για την αντιμετώπιση των συγκεντρώσεων και του συνωστισμού σε πλατείες και ανοικτούς χώρους.

Όπως περιγράφετε στη ρύθμιση, σε δήμους στους οποίους δεν υφίσταται δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί κατά την κρίση του δημάρχου, δύναται με απόφαση του δημάρχου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021, να ορίζονται διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν αποκλειστικά τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας ως αρμόδιας αρχής ελέγχου και επιβολής κυρώσεων των μέτρων για την αποτροπή της πανδημίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών προβλέπεται και η παράταση του μέτρου, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν έκτακτοι λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας και πάντως όχι πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου του 2021.