Εντός του 2020 ψηφίζονται οι ρυθμίσεις για οφειλές στους δήμους σε 120 δόσεις

Οι ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για τις οφειλές προς τους Δήμους σε 120 δόσεις και η πληρωμή των οφειλών για τα αδήλωτα τετραγωνικά σε 24 δόσεις θα έλθουν στη Βουλή και θα ψηφισθούν εντός του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους αφορά όλα, ανεξαιρέτως, τα χρέη φυσικών και νομικών προσώπων προς τους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα.