Πε. Δεκ 7th, 2023

Νέοι προσκρουστήρες στο λιμάνι από το Δ.Λ.Τ. Πόρου

Τοποθετήθηκαν στο Νέο Δυτικό Λιμένα από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, 35 ευθύγραμμοι ελαστικοί προσκρουστήρες τύπου D διαστάσεων 250 x 250 x 1500 mm και 7 ευθύγραμμοι ελαστικοί κυλινδρικοί προσκρουστήρες διαμέτρου 80 εκατοστών και μήκους 1,5 μέτρου, συνολικής αξίας 40.690€.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από το πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» CLLD/LEADER (24.694€) και από ίδιους πόρους του Δ.Λ.Τ.