Προτομή και θεσμός τιμής από τον δήμο Ρόδου για τον Δημήτρη Κρεμαστινό

Προτομή του Δημήτρη Κρεμαστινού θα τοποθετηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλεως Ρόδου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επιπλέον θα καθιερωθεί θεσμό τιμής «Δημήτρης Κρεμαστινός».

Συγκεκριμένα, στην εισήγηση που ψηφίστηκε χθες αναφέρονται τα εξής:

«1) Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού

Ο λαός της Ρόδου αλλά και όλης της Δωδεκανήσου πριν μερικές μέρες αποχαιρέτησε τον μεγάλο άντρα, τον κορυφαίο ακαδημαϊκό, τον ευπατρίδη πολιτικό, τον σπουδαίο επιστήμονα γιατρό, Δημήτρη Κρεμαστινό. Ο άνθρωπος που μας έκανε υπερήφανους και μας δίδαξε ήθος, ευθύτητα, ανθρωπιά και αρετή, θα είναι για εμάς και τις επόμενες γενιές φωτεινό παράδειγμα αξίας ζωής.
Ως ελάχιστη τιμή στον μεγάλο Δωδεκανήσιο, ο Δήμος Ρόδου προτίθεται να τοποθετήσει την προτομή του Δημήτρη Κρεμαστινού σε κεντρικό σημείο του νησιού το οποίο θα αποφασισθεί έπειτα από σχετική χωροθέτηση και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2020 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλο το θέματα που αφορούν το δήμο> εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

Επιπλέον, το νομικό Πρόσωπο Δημοσίου δικαίου του Δήμου «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης» λόγω καταστατικών σκοπών, εμπειρίας και τεχνογνωσίας είναι ο πλέον επιλέξιμος φορέας του Δήμου για να επιμεληθεί καλλιτεχνικής φύσεως ζητήματα του Δήμου.

Από το ΝΠΔΔ λοιπόν, ζητείται να μεριμνήσει για την φιλοτέχνηση προτομής του Δημήτρη Κρεμαστινού. Για τις όποιες δαπάνες προκόψουν προς το ΝΠΔΔ ο Δήμος Ρόδου θα τις χρηματοδοτήσει με έκτακτη επιχορήγηση και τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

2) Καθιέρωση Θεσμού: Απόδοση Τιμής «Δημήτρης Κρεμαστινός»

Το εύρος της προσωπικότητας του ανδρός, δεν μπορεί να περιοριστεί μόνον στην αφιέρωση προτομής – μνημείου.
Εισηγούμαστε την καθιέρωση ενός νέου θεσμού: Απόδοση Tιμής «Δημήτρη Κρεμαστινού» από το Δήμο Ρόδου, διατηρώντας τη μνήμη του ζωντανή και ταυτίζοντας το όνομά του με τη μεγαλοσύνη εκείνων που οφείλει η θεσμοθετημένη πολιτεία να τιμήσει.

Μέσω του θεσμού θα αναδεικνύονται εκείνες οι προσωπικότητες του τόπου μας, που με τη γενναιότητά τους, το ήθος τους και την προσφορά τους ευεργέτησαν και ωφέλησαν το λαό της Ρόδου.

Ο θεσμός θα υπηρετείται από το Δήμαρχο Ρόδου με την συμβολή τουλάχιστον πέντε (5) προσώπων ευγνωσμένου κύρους από το χώρο της επιστήμης, των γραμμάτων, της τέχνης, του πολιτισμού και της διαχείρισης του δημόσιου βίου. Ο Δήμαρχος Ρόδου με την πενταμελή γνωμοδοτική επιτροπή θα αναδεικνύει τεκμηριωμένα όλες εκείνες τις προσωπικότητες πρέπει να τιμηθούν.

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ρόδου για την υλοποίηση του θεσμού επιλέγοντας την γνωμοδοτική 5μελή επιτροπή. Όλες οι προτάσεις που θα αναδειχθούν από την σχετική διαδικασία θα υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο».