Συνάντηση Παπαστεργίου με τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Στα γραφεία της ΚΕΔΕ συναντήθηκαν ο Πρόεδρος, ∆ημήτρης Παπαστεργίου με τον Πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Γιώργο Βερνίκο.

Ο κ. Παπαστεργίου δήλωσε ότι η συμμετοχή της ΚΕ∆Ε στην ΟΚΕ είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον δημόσιο διάλογο και μπορεί να δώσει απαντήσεις στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού διαλόγου.

«Η ΟΚΕ μπορεί να σπείρει τον σπόρο για να μάθουν οι κοινωνικές ομάδες να επικοινωνούν και να διαλέγονται σε μια εποχή που οι παράλληλοι μονόλογοι στην ουσία πάνε πίσω τον διάλογο» επεσήμανε ο κ. Παπαστεργίου.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν σε μια πιο στενή συνεργασία και μάλιστα άμεσα να συνεργαστούν για την δημιουργία μιας κοινής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ενοποιήσει τις αντίστοιχες που διαθέτουν κάποιοι ∆ήμοι, ώστε ο διάλογος να είναι πιο αποδοτικός και αποτελεσματικός.
Βασικός στόχος ΚΕΔΕ και ΟΚΕ είναι να εναρμονιστούν οι ∆ήμοι με τους 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη.