Ορισμός νέων αντιδημάρχων Δήμου Τανάγρας

Ο Δήμαρχος Τανάγρας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους
του Δήμου Τανάγρας, με θητεία από 15/01/2020 μέχρι 15/01/2021 εντός της
τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω
αρμοδιότητες:

Α. Τον κ. Χαρίση Ξενοφώντα του Γεωργίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη
Δημοτική Ενότητα Σχηματαρίου, Χωρίς αντιμισθία

Β. Τον κ. Πέτρου Νικόλαο του Αθανασίου, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική
Ενότητα Δερβενοχωρίων με αντιμισθία

Για τις αρμοδιότητες δείτε το παρακάτω αρχείο:

 

28 2020 Απόφαση Δημάρχου για ορισμό Αντιδημάρχων από 15.1.2020. ως 15.1.2021