Να αναδείξουμε τον σημαντικό ρόλο που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη της χώρας

Άρθρο του Νίκου Βαφειάδη

Στις 19/10/2019, στην Καλαμάτα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε τη σημασία των νέων επενδύσεων στη χώρα μας, που θα αυξήσουν και θα βελτιώσουν τις θέσεις εργασίας «σε μία Ελλάδα που αφήνει πίσω της την κρίση». Έχω την αίσθηση ότι με αυτή τη θέση δεν θα υπήρχαν πολλοί στη χώρα μας να διαφωνήσουν. Το ερώτημα είναι πως θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και να προωθήσουμε αυτή την απλή αλήθεια.

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2020 δεν φαίνεται να εμπλέκεται ενεργά στην προώθηση αυτής της στρατηγικής. Προβλέπει δραστική μείωση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, που έχει εγγραφεί στον ΚΠ 2020, είναι μικρότερο από το 50% του αντίστοιχου ποσού που είχε προβλεφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΔΣ) 2019- 2022, που ως γνωστόν δεν συντάχθηκε με στόχο την προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας.

Είναι προφανές ότι το βασικό βάρος της αύξησης των επενδύσεων θα αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά όπως είναι επίσης γνωστό οι δημόσιες επενδύσεις είναι απαραίτητες για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων. Στις δημόσιες επενδύσεις καθοριστικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σπουδαιότητα και ο ρόλος των τοπικών δημόσιων επενδύσεων, στην ανάπτυξη και την απασχόληση δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν.

Οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι, λόγω του μεγέθους τους, ευέλικτες, παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό απορροφητικότητας, έχουν άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση της απασχόλησης και συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε υποδομές και υπηρεσίες έχουν θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Αυτό όχι μόνο αυξάνει την παραγωγικότητα και την απασχόληση μακροπρόθεσμα, αλλά παράλληλα, ενισχύει την ελκυστικότητα της περιοχής σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, την εμπιστοσύνη στο γενικότερο οικονομικό και επενδυτικό κλίμα και συμβάλει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και χωρικές ασυνέχειες. Αντίθετα, η πίεση και η μη υποστήριξη στις δημόσιες τοπικές επενδύσεις σημαίνει μείωση των επενδύσεων, δημόσιων και ιδιωτικών, σε μακροπρόθεσμη βάση, η οποία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από αυτή την άποψη το συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 28/11/2019 αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί η σημασία των τοπικών δημοσίων επενδύσεων και ο σημαντικός ρόλος που έχει η ΤΑ στην ανάπτυξη της χώρας. Ανεξάρτητα από επί μέρους πολιτικές διαφορές, πιστεύω ότι το νέο ΔΣ της ΚΕΔΕ θα πρέπει να εντάξει στο διεκδικητικό του πλαίσιο:

  • Την γενναία αύξηση του ΠΔΕ με συμμετοχή σε αυτό της ΤΑ ανάλογη με αυτή των Ευρωπαϊκών κρατών.
  • Την εφαρμογή των αποφάσεων διεθνών αυτοδιοικητικών οργάνων, όπως το CEMR και η Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ, ώστε οι τοπικές δημόσιες επενδύσεις να μην συνυπολογίζονται στο έλλειμμα και το χρέος των Ευρωπαϊκών κρατών.
  • Τη δημιουργία ενός Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑ». Μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του νέου προγράμματος, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνέχιση, επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση με νέους πόρους και αντικείμενα του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ». Για την αντικειμενική, δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία του Προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή της ΚΕΔΕ στη διαχείριση του, σε αντίθεση με την μέχρι τώρα πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

*Ο Νίκος Βαφειάδης είναι δημοτικός σύμβουλος και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Είναι υποψήφιος για το ΔΣ της ΚΕΔΕ με το ψηφοδέλτιο Ισχυροί – Σύγχρονοι Δήμοι