ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ

Πατούλης από Χατζηκυριάκειο: Προτεραιότητά η ολοκλήρωση ενός από τα ιστορικότερα κτίρια της Αττικής με σπουδαία κοινωνική προσφορά

Αυτοψία στις εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού που εκτελούνται στο Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας-Ορφανοτροφείο Θηλέων- στον