Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για τις αυτοδιοικητικές εκλογές

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών παρέχουν δύο εγκύκλιοι του υπουργείου Εσωτερικών -η μία για την ανάδειξη των δημοτικών και η άλλη των περιφερειακών αρχών.

Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία λόγω της εφαρμογής, για πρώτη φορά, των διατάξεων του ν. 4555/2018 (πρόγραμμα «Κλεισθένης I») και τη θέση σε ισχύ του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής.

Μεταξύ άλλων στις εγκυκλίους που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών καθορίζεται η ημερομηνία δήλωσης των συνδυασμών για τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, η οποία είναι η 5η Μαΐου: «Μέχρι και “την 12η ώρα βραδινή της 5ης Μαΐου 2019» θα γίνεται η επίδοση της δήλωσης συνδυασμών στα αρμόδια πρωτοδικεία».

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζονται λεπτομερώς τόσο τα κωλύματα εκλογιμότητας όσο και ο αριθμός των συμβούλων ανά εκλογική ενότητα.

Δείτε τις εγκυκλίους εδώ:

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk12-24344-03042019.pdf?fbclid=IwAR2A_EqAFR-XYnJDVE_5xEV4wOGTELkxftW8h060IyEylAauTJqXxfw1HbI

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk13-03042019.pdf?fbclid=IwAR2Cpn6JLh1lTEObt7trQTWOxNErFtbER5E2ktUvKIs3qb-wqjtvVCHM5HM