ΑΣΕΠ: 224 θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 224 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραν της 13/09/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-11/05/2020

Αναλυτικότερα εδώ