Πε. Δεκ 7th, 2023

Ο Δήμος Θήρας στην Ψηφιακή εποχή!

Ο Δήμος Θήρας σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού, καλύτερης και πιο άμεσης εξυπηρέτησης του κάθε πολίτη δημιούργησε μέσα στην επίσημη ιστοσελίδα του την ενότητα e-Υπηρεσίες. Μέσα από αυτή την ενότητα, ο κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έκδοση εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, χωρίς να είναι απαιτούμενη η φυσική του παρουσία στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση του εγγράφου.

Σαν επιπλέον παροχή που θα διευκολύνει τη καθημερινότητα και τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών, έχει δημιουργηθεί η ενότητα “e-καθημερινότητα” με στόχο την επίλυση αναγκών, όπως η καθαριότητα δρόμων, πεζοδρομίων, πάρκων και κοινόχρηστων χώρων και η πλήρη λειτουργικότητα σε φωτισμό σε κάθε κατοικημένη περιοχή της Σαντορίνης.

Τέλος, μέσα από την υποενότητα e-Πρωτόκολλο τα μέλη της πλατφόρμας μπορούν να συνδεθούν στη υπηρεσία και να αποκτήσουν έτσι πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Ο Δήμος Σαντορίνης εκσυγχρονίζεται, υιοθετεί έξυπνες ψηφιακές λύσεις και πάνω από όλα φροντίζει για την πρόοδο και την ευημερία των κατοίκων του.

e-Οφειλές:

Προχωρήστε στην αποπληρωμή των οφειλών σας διαδικτυακά μέσα από την πλήρως εκσυγχρονισμένη υπηρεσία του Δήμου Θήρας e-Οφειλές.

Μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς Taxis Net και ακολουθώντας τα βήματα, να τακτοποιήσετε την οποιαδήποτε οφειλή σας.

Παρακαλούμε αξιολογείστε την ηλεκτρονική υπηρεσία e- Οφειλές στο παρακάτω Link:

Ε – Οφειλές