Ρόδη Κράτσα από Βρυξέλλες: Οι έκτακτες ανάγκες της ενεργειακής κρίσης απαιτούν έκτακτα μέτρα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει συντεταγμένα σε επίπεδο εξωτερικής και ενεργειακής πολιτικής αλλά και ευέλικτα σε επίπεδο χρηματοδότησης των έκτακτων αναγκών ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους πολίτεςζητά η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών στις Βρυξέλλες.

Τονίζει ότι οι κοινωνίες, αλλά και η ίδια η Ευρώπη, δοκιμάζονται από την ενεργειακή κρίση, ενώ ταυτόχρονα οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας πιέζουν εξοντωτικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζει πόσο σημαντική ήταν η δυνατότητα που δόθηκε κατά παρέκκλιση να χρησιμοποιηθούν πόροι του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων κατά την κρίση της πανδημίας covid-19.

 

12 October 2022, 12HLWS22212 – 20 years of EU policies in island regions: where are we?
Belgium – Brussels – October 2022
© European Union / Fred Guerdin

Όπως υπογράμμισε η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου “Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διέθεσε 61 εκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό με πολλαπλάσια αποτελέσματα για την αγορά εργασίας, την στήριξη του κοινωνικού ιστού και την δυνατότητα ανάκαμψης της οικονομίας”.

Ακουστήκαμε στην Ευρώπη και θα είμαστε σε εγρήγορση ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε διευκόλυνση για να στηρίξουμε τα νησιά μας και τους συμπολίτες μας.