Προσλήψεις 60 ατόμων στον δήμο Κατερίνης

Δήμος Κατερίνης γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα (60) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών των Υπηρεσιών του (Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Τεχνικής).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Παρασκευή 10-12-2021.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ