Πα. Δεκ 1st, 2023

Τις προτάσεις της ΕΝΠΕ για το νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας παρουσίασε ο Γιώργος Πατούλης

Τις θέσεις και τις προτάσεις της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) επί του σχεδίου νόμου για ζητήματα Πολιτικής Προστασίας του υπ. Προστασίας του Πολίτη, διατύπωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. Πατούλης στη Βουλή, κατά τη σημερινή κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος.

Ακολούθως κατέθεσε αναλυτικό υπόμνημα με το σύνολο των προτάσεων και των παρατηρήσεων της ΕΝΠΕ επί του σχεδίου νόμου.

Παρόντες στη συνεδρίαση όπου έγινε ακρόαση φορέων επί του σχεδίου νόμου, ήταν ο υπ. Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης και ο Γ. Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς.

Ο κ. Πατούλης τόνισε ότι το σχέδιο νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο εστίασε στην ανάγκη να διευθετηθεί το θέμα της έλλειψης προσωπικού και μέσων καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως τόνισε, οι Περιφέρειες δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στο ρόλο τους και να συμβάλλουν στη διαχείριση κρίσεων και έκτακτων αναγκών. Επιπρόσθετα επισήμανε την ανάγκη πλήρους διασαφήνισης των αρμοδιοτήτων μεταξύ Περιφερειών, Δήμων και κεντρικού κράτους, παροχής των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την κάλυψη των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας αλλά και ενδυνάμωσης, μέσω παροχής κινήτρων, του κινήματος των εθελοντών.

Ειδικότερα μεταξύ των προτάσεων και παρατηρήσεων που κατέθεσε είναι οι εξής:

Είναι αναγκαία η πλήρης αποσαφήνιση και οριοθέτηση αρμοδιοτήτων και δικαιοδοσίας του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας των αιρετών αρχόντων Περιφερειάρχη και χωρικών Αντιπεριφερειαρχών και των στελεχών Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, καθώς και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων κατά τρόπο ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα:
(I) Αλληλοεπικάλυψης ή κενά αρμοδιοτήτων και

(II) Δημιουργίας παράλληλων διαδρομών πληροφορίας και λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση φαινομένων.

Υπάρχουν ασάφειες ως προς τον τρόπο που θα επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα με τα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) και για το πως τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π. θα κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης αφού δεν υπάρχουν σύνδεσμοι και δεδομένης της έλλειψης αναφοράς στα ΣΟΠΠ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Nα υπάρξει χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αναλόγου του «Φιλόδημου», το οποίο θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας (κτήρια, εξοπλισμό, μηχανήματα, αμοιβές συνεργαζομένου προσωπικού, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και δασεργάτες) .
Να καλυφθεί το θεσμικό κενό αδυναμίας του Περιφερειάρχη να δίνει εντολές ή κατευθύνσεις στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία – σε μεγάλο βαθμό οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου στηρίζονται στη μη βάσιμη παραδοχή «όργανα τάξης και ασφάλειας υπό αιρετά αυτοδιοικητικά όργανα». Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, επικεφαλής στην αντιμετώπιση του καταστρεπτικού φαινομένου μπορεί να είναι μόνο ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο ρόλος της Περιφέρειας πρέπει να είναι καθαρά επικουρικός. Η ευθύνη αντιμετώπισης του φαινομένου ανήκει στο κράτος. Η επικουρία (από την Περιφέρεια) προσδιορίζεται σε προληπτικές ενέργειες και σε υποχρεωτική διάθεση μέσων.

Να καλυφθούν άμεσα οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας με το απαραίτητο προσωπικό, όπως χειριστές μηχανημάτων.
Να υπάρξει άμεση χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας (αντιπλημμυρικά, αντιπυρικές ζώνες, καθαρισμοί ρεμάτων, κατασκευή δεξαμενών ή μικρολιμνοδεξαμενών), με σειρά προτεραιότητας, βάσει στοιχείων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας και των Δήμων, της τελευταίας 20ετίας, όπου εκδηλώθηκαν τα πλέον δυσμενή φαινόμενα.

Να επικαιροποιείται ο Εθνικός Σχεδιασμός Πολιτικής Προστασίας, που λαμβάνει χώρα ανά τριετία, κάθε Οκτώβριο.
Να δοθούν κίνητρα για ένταξη νέων σε εθελοντικές οργανώσεις, όπως με μοριοδότηση, για την πρόσληψη σε υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής, αστυνομίας και λιμενικού σώματος. Επίσης, τα θέματα των εθελοντών να ρυθμίζονται σε περιφερειακό επίπεδο (μητρώο, οργάνωση, χρηματοδότηση).