Πε. Νοέ 30th, 2023

Δήμος Πλατανιά: Υπογραφή σύμβασης για την Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει ότι υπογράφηκε η σύμβαση με τον εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας «AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕ» για την εκτέλεση της Προμήθειας, Εγκατάστασης, Παραμετροποίησης και Λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Η προμήθεια περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό.

Η πίστωση εξασφαλίστηκε μετά από διεκδίκηση της Δημοτικής Αρχής  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Η παραπάνω προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού  309.380,00€ και η συνολική προθεσμία παράδοσης και τοποθέτησης είναι 6 μήνες από την υπογραφή της. Επίσης η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρέχει περίοδο εγγυημένης λειτουργίας για 1 έτος, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του συστήματος.
Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος Ιωάννης Μαλανδράκης ανέφερε ότι “…στο πλαίσιο εναρμόνισης του Δήμου με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ για το  οποίο είναι υπό έκδοση το σχετικό ΦΕΚ, σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, πετυχαίνει χρηματοδοτήσεις από τέτοιου είδους προγράμματα προκειμένου να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες του να μετακινούνται δωρεάν, με φιλικά προς το περιβάλλον μέσα και να έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε πολλά όμορφα σημεία της περιοχής μας και παράλληλα να απαρτιστεί από την κυκλοφορία αυτοκινήτων η περιοχή κίνησης τους..!”